DUURZAME PLANONTWIKKELING

Over mij

Drs. ing. Pieter Gorissen

Planologie zit in mijn DNA. Mijn opa, ir. Piet Bügel, was architect en stond mede aan de basis van BügelHajema Adviseurs BV. Bij dit bureau voor stedenbouw, ruimtelijke ordening en milieu ben ik ruim 18 jaar werkzaam geweest. Daarvoor studeerde ik Milieuplanologie aan de Saxion Hogeschool te Deventer, gevolgd door Regionale Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2019 werk ik als zelfstandig adviseur.

Veel van mijn opdrachtgevers komen uit Noord-Nederland. Dat zijn ontwikkelaars, investeerders, adviesbureaus, overheden, maar ook particulieren. Het werk dat ik doe varieert sterk, van het aanvragen van enkelvoudige omgevingsvergunningen tot project- en procesmanagement van complexe plantrajecten.

Ik ontvang opdrachten op ad hoc basis, maar werk ook als huisadviseur of via een detacheringsconstructie. Indien nodig werk ik samen met andere adviseurs en onderzoekers. Daardoor kan ik plantrajecten van begin tot eind begeleiden. Het voordeel hiervan is dat mijn opdrachtgevers zelf geen andere partijen hoeven in te schakelen en dus volledig ontzorgd worden.

Bekijk mijn CV op LinkedIn

Diensten

Planologisch- Juridisch advies

voorverkenning, bestemmingsplancheck, haalbaarheidsstudie, principeverzoek, ‘vooroverleg’, vergunningencheck

Ruimtelijke plannen

bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan, ruimtelijke onderbouwing

Vergunningen & meldingen

omgevingsvergunning, watervergunning, sloopmelding, (beperkte) milieumelding, natuurvergunning

Projectmanagement

voorbereiding, planning en uitvoering van ruimtelijke projecten

Omgevingsmanagement

organiseren van planprocessen vanuit integraal perspectief en in samenwerking met stakeholders

Omgevingsonderzoek

vormvrije m.e.r. beoordeling, m.e.r.-aanmeldnotitie, NIBM-toets, stikstofberekening, watertoets

Samenwerking met:

bouwkundig tekenaars, CAD/GIS-tekenaars, archeologen, ecologen, milieuspecialisten, bodemdeskundigen, bestuursrechtadvocaten/juristen, landschapsarchitecten en anderen

Portfolio

Grondgebonden zonnepark in Emmer-Compascuum

Ruimte-voor-ruimte: van melkveehouderij naar woningbouw in Zevenhuizen

Drijvend zonnepark bij Skûlenboarch (in ontwikkeling)

Uitbreiding loonbedrijf in Hoornsterzwaag

Ruimte-voor-ruimte: van vervallen boerderij naar hoogwaardige woonlocatie in Nij Beets

Bouw privézwembad in Oudeschoot