RUIMTELIJKE PLANONTWIKKELING

Over mij

Drs. ing. Pieter Gorissen

Planologie zit in mijn DNA. Mijn opa, ir. Piet Bügel, was architect en stond mede aan de basis van BügelHajema Adviseurs BV. Bij dit bureau voor stedenbouw, ruimtelijke ordening en milieu ben ik ruim 18 jaar werkzaam geweest. Daarvoor studeerde ik Milieuplanologie aan de Saxion Hogeschool te Deventer, gevolgd door Regionale Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2019 werk ik als zelfstandig adviseur.

Veel van mijn opdrachtgevers komen uit Noord-Nederland. Dat zijn ontwikkelaars, investeerders, adviesbureaus, overheden, maar ook particulieren. Het werk dat ik doe varieert sterk, van het aanvragen van enkelvoudige omgevingsvergunningen tot project- en procesmanagement van complexe plantrajecten.

Ik ontvang opdrachten op ad hoc basis, maar werk ook als huisadviseur of via detachering. Zo heb ik van 2019-2021 voor GroenLeven gewerkt als planoloog (Wabo-trajecten) en werk ik sinds 2021 als parttime beleidsmedewerker ruimtelijke ordening voor gemeenten (via KennisNed).

Indien nodig werk ik samen met andere adviseurs en onderzoekers. Daardoor kan ik plantrajecten van begin tot eind begeleiden. Het voordeel hiervan is dat mijn opdrachtgevers zelf geen andere partijen hoeven in te schakelen.

Bekijk mijn CV op LinkedIn

Diensten

Planologisch- Juridisch advies

voorverkenning, bestemmingsplancheck, haalbaarheidsstudie, principeverzoek, ‘vooroverleg’, vergunningencheck

Ruimtelijke plannen

bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan, ruimtelijke onderbouwing

Vergunningen & meldingen

omgevingsvergunning, watervergunning, sloopmelding, (beperkte) milieumelding, natuurvergunning

Projectmanagement

voorbereiding, planning en uitvoering van ruimtelijke projecten

Omgevingsmanagement

organiseren van planprocessen vanuit integraal perspectief en in samenwerking met stakeholders

Omgevingsonderzoek

vormvrije m.e.r. beoordeling, m.e.r.-aanmeldnotitie, NIBM-toets, stikstofberekening, watertoets

Samenwerking met:

bouwkundig tekenaars, CAD/GIS-tekenaars, archeologen, ecologen, milieuspecialisten, bodemdeskundigen, bestuursrechtadvocaten/juristen, landschapsarchitecten en anderen

Portfolio

Omgevingsvergunning Hereweg 1a, Peize (sporthuis)

Wijzigingsplan Kommisjewei 24, Opeinde (vervangende nieuwbouw)

Omgevingsvergunning P.W. Janssenweg 57, Jubbega (Bed & Breakfast)

Omgevingsvergunningen Agri-PV en Zonnecarports (GroenLeven)

Bestemmingsplan De Bult 5a, Appelscha (recreatiewoningen)

Bestemmingsplan Warmondsweg 7, Elim (ruimte-voor-ruimte)

Bestemmingsplan Vinkegavaartweg 9, De Hoeve (herbouw woning)

Omgevingsvergunning Eerste Compagnonsweg 45, Bontebok (voedselbos)

Wijzigingsplan Hoofdweg 63, Midwolda (agrarisch naar wonen)

Bestemmingsplan De Haspel Boven 1-3, Zevenhuizen (ruimte-voor-ruimte)

Omgevingsvergunning Skûlenboarch (drijvend zonnepark)

Wijzigingsplan Domela Nieuwenhuisweg 119, Nij Beets (ruimte-voor-ruimte)